Katılım Sözleşmesi

Katılım Sözleşmesi


Katılım Sözleşmesi


Sitede yer alan her türlü bilgi sadece tanıtım ve bilgilendirme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde bu bilgilerin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bu bilgileri referans alarak bir işlem yapmak istediğinde güvenilir enformasyonu şirketimizden temin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder.

Şirketimiz, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme ve site üzerinden kullanıcılara sağladığı herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkına sahiptir.

Şirketimiz, kullanıcının siteyi ‘Gizlilik Prensipleri ve Kullanım Koşulları’ na ve hukuka aykırı olarak kullandığını veya sistemlerimizin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj ve saldırı gerçekleştirdiğini tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konularda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, kullanıcı ile ilgili bilgileri yetkili mercilere bildirme hakkına sahiptir. Ayrıca bu ve benzeri durumlarda şirketimiz., ‘Gizlilik Prensipleri ve Kullanım Koşulları’ nda öngörülen/öngörülmeyen tüm önlemleri alma hakkına da sahiptir.

Her türlü güvenlik önleminin alınmasına rağmen internetin yapısı gereği sitede yer alan bilgilerin veya kullanıcı bilgilerinin, başkaları tarafından hukuka aykırı olarak ele geçirilme riski her zaman mevcuttur. Bu tarz yetkisiz kullanımlar dolayısıyla doğacak zararlar şirketimiz sorumluluğunda değildir.

Bu internet sitesi üzerinden verilen kişisel bilgiler, işbirliği içinde olduğu kurumlar hariç, hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ve ticari amaçla kullanılmayacak ya da kullandırılmayacaktır.

Şirketimiz, ‘Gizlilik Prensipleri ve Kullanım Koşulları’ nda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Kullanıcı, siteye girmekle ‘Gizlilik Prensipleri ve Kullanım Koşulları’ nı okuduğunu ve kabul etmiş sayılacağını ve kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder.

 1. Kayıt Formunda Belirttiğim Bilgilerin Şahsıma Ait Olduğunu Onaylıyorum.

1.2 Bilgilerimin doğru olduğunu, hatalı yazılmış bilgilerimden doğabilecek her türlü sorumluluğu kabul ediyorum.

1.3. Şahsi bilgilerime tanımlanan çip ve göğüs numaramı yarışta kullanması için bir başkasına vermeyeceğimi, vermem halinde yarıştan diskalifiye olabileceğimi ve doğabilecek her türlü sorun ile neden olacağım zararlar bakımından şahsım adına hukuki süreçlerin işletileceğini biliyorum.

1.4 . Yaş Sınırı Bilgilerini Okuduğumu ve Kayıt Formunda Belirttiğim Doğum Tarihi Bilgisinin doğru olduğunu onaylıyorum.

 1. Doğum tarihi bilgimin hatalı olması ve kayıt süreci tamamlanana kadar düzelttirmemem durumunda, Sonuç Listelerinde ve Yaş Gruplarında farklı yaş ile gözükmem ve derece ödülümü alamamam durumunda herhangi bir hak talep edemeyeceğimi biliyorum.
 2. Kayıt İptali ve Organizasyona Katılamama Durumu İle İlgili Bilgileri Okudum ve Onaylıyorum.

3.1. Organizasyona katılmak için kayıt işlemimi tamamladıktan sonra herhangi bir sebeple organizasyona katılmama/katılamama halinde başvurucu kaydın ertelenmesi, iptalini, değişikliği vb. taleplerde bulunamayacağını, ödemiş olduğu kayıt ücretinin iadesini talep edemeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Başvuru formu doldurulan dönem içerisinde belirtilen kayıt ücreti ödenmediği takdirde, sonraki kayıt ücreti döneminde belirtilen ücret üzerinden ödeme yapılır. Son kayıt tarihine kadar kayıt ücreti ödemesi yapılmamış olan başvurulara ait formlar sistemden otomatik olarak silinecek olup başvurucular herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

 1. Organizasyonun İptali/Ertelenmesi İle İlgili Bilgileri Okudum ve Onaylıyorum.

4.1. Şirketimiz, etkinlikte güzergâh değişikliği yapabilir. Katılımcı bu nedenle organizasyonu düzenleyen kurum ve iştirakçilerinden herhangi bir katılım ücreti, konaklama, yol vb. masrafları talebinde bulunamaz.

4.2. Organizasyona mani olacak hava koşulları, doğal afetler, genel yas, terör, halk ayaklanması, veya terör riskleri sebebi ile organizatör organizasyonu iptal edebilir veya tarih değişikliği yapabilir. Katılımcı bu nedenle organizasyonu düzenleyen kurum ve iştirakçilerinden herhangi bir katılım ücreti, konaklama, yol vb. masrafları talebinde bulunamaz.

4.3. İlan edilen organizasyonla ile ilgili ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri (İstanbul Adalet Sarayı) yetkilidir.

 1. Tıbbi Olarak Organizasyona Katılmamda Herhangi Bir Sağlık Sorunum Olmadığını Beyan Ediyorum. Organizasyon öncesinde mutlaka doktor kontrolünden geçerek muayene olmam gerektiğini, solunum yolları ve kalp hastalıkları olanların organizasyona katılmamaları gerektiğini, tıbbi olarak yarışa katılmam için hiçbir engelimin olmadığını, bu koşuyu/yarışı/etkinliği tamamlayabilmek için gerekli fiziksel yeterliliğe sahip olduğumu, yarışa uykumu almış olarak ve dinlenmiş bir şekilde katılmam gerektiğini, yarış sabahı kahvaltımı erken yaparak, alkollü ve asitli içeceklerden kaçınmam gerektiğini, spor ayakkabımı mutlaka spor çorabı ile giymem gerektiğini, ayak parmaklarıma krem sürmemin faydalı olacağını ve yarış esnasında oluşacak herhangi bir sağlık problemi için yarışı terk ederek, sağlık görevlilerinden yardım istemem gerektiğini biliyor ve onaylıyorum.
 2. Organizasyon Öncesinde, Sırasında ve Sonrasında Başıma Gelebilecek Kazalarda ve Sakatlıklarda Her Türlü Sorumluluğun Şahsıma Ait Olduğunu Kabul Ediyorum.

6.1. Kendi adıma, varislerim, yöneticilerim, şahsi ve hukuki temsilcilerim adına, organizasyon öncesinde ve sonrasında aktiviteler esnasında başıma gelebilecek herhangi bir yaralanma, hasar veya sakatlık, ölüm durumlarında, organizatörlerin, organizasyonda görevli kişilerin, sponsorların, organizasyon temsilcilerinin sorumlu tutulmayacağını, her türlü sorumluluğun şahsıma ait olduğunu beyan ediyorum. Herhangi bir sağlık sorunumda, sağlık kuruluşunda göreceğim tüm tedavi masraflarının tarafımdan karşılanacağını beyan ediyorum.

 1. Organizasyon Esnasında Çekilen Fotoğraf ve Videolarımın Yayımlanmasını ve İşbirliği İçerisinde Olunan Kurumlarla Kişisel Verilerimin Paylaşılmasına ve Elektronik İletişim Yolları İle Tarafıma Ulaşılmasına Açık Rıza Veriyorum.

7.1. Organizasyonda çekilmiş her türlü fotoğraf, film ve kaydın, reklam dahil tümünün yasal amaçlı kullanımlarını ve bu formla verdiğim kişisel bilgilerimin işlenerek kampanya, avantaj, ürün, hizmet tanıtımları, işbirliği içerisinde olunan kurumlarla paylaşılması dahil reklam ve pazarlama amaçlı muhafaza edilmesi, SMS, internet, e-posta, telefon vb. kanallardan bana erişilmesi hususunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açık rıza verdiğimi ve bu rızaya uygun kullanım nedeniyle herhangi bir maddi veya manevi hak talebinde bulunmayacağımı kabul ve taahhüt ediyorum.

 1. Belirtilen Noktadan ve Belirtilen Zaman Aralığında Organizasyona Katılabilmem İçin Adıma Düzenlenen Yarış Kitimi Almam Gerektiğini Biliyorum.

8.1. Etkinlik için ilan edilecek noktadan kaydıma ait Yarış Kitimi, TC Kimlik Numaralı Kimliğim ile teslim almam gerektiğini biliyorum.

8.2. Yarış Kitimin içeriğinde neler olduğu bilgisini etkinliğe ait web sitesi üzerinden edindiğim bilgi ile biliyorum.

8.3. Yarış Kitimi belirtilen tarihler arasında almadığım takdirde, sonrasında yarış kiti malzemeleri için herhangi bir hak iddia edemeyeceğimi biliyor ve kabul ediyorum.

8.4 Pandemi sebebiyle alınan bütün tedbirlere uymam gerektiğini biliyorum.

 1. Organizasyon Kapsamında Emanet Eşya İle İlgili Kuralları Okudum ve Sorumluluklarımı Kabul Ediyorum.

9.1. Etkinlik alanında Emanet Eşya Noktasının nerede konumlanmış olduğunu biliyorum.

9.2. Çantamın ön gözüne, organizasyon tarafından verilmiş olan Çanta Numarasını koymam gerektiğini biliyorum.

9.3. Numaralı çantamı ilgili numara aralığındaki kurulmuş alana son teslim saati zamanından önce teslim etmem gerektiğini ve bu saate kadar teslim etmezsem çantamın kabul edilmeyeceğini biliyorum.

9.4. Çantamda değerli eşya, para, telefon, cüzdan vb. bulundurmamam gerektiğini, çantamın kaybolması durumunda organizasyonu düzenleyen kurum ve yetkilileri ile çalışanlarını sorumlu tutamayacağımı biliyorum.

9.5. Emanet Eşya alanları haricinde bir yere ya da vasıtaya çantamı bıraktığım takdirde çantama ulaşamama durumu yaşayabileceğimi ve bu sebeple organizasyonu düzenleyen kurum ve yetkililerini hiçbir suretle sorumlu tutamayacağımı biliyorum.

9.6. Yarışı bitirdiğim zaman çantamı teslim ettiğim Emanet Eşya alanından göğüs numaramı göstererek almam gerektiğini biliyorum.

 1. Ödül Ödeme İle İlgileri Bilgileri Okudum ve Onaylıyorum.

10.1.İnternet sitesinde duyurulmuş ödül yönetmeliğinin şartlarını biliyor ve kabul ediyorum.

10.2.Yarışın herhangi bir kategorisinde dereceye girmem durumunda ödül için istenen kimlik ve hesap bilgilerimi Şirket tarafından belirtilen son kayıt tarihine kadar, ilgili müdürlüğe başvurarak kupa ve para ödüllerimi alacağımı, ödüllerimi her hangi bir sebeple bu tarihe kadar almadığım/alamadığım takdirde sonradan talep etme hakkımın olmayacağını biliyor ve onaylıyorum.

 1. Güvenlik İle İlgili Kurallara Uyacağımı Kabul ve Taahhüt Ediyorum.Yarış güvenliği için organizasyonu düzenleyen kurum yetkilileri ve Emniyet yetkililerinin tebliğ edeceği kurallara uyacağımı, yarış günü üst ve çanta aramalarından geçeceğimi, güvenlik açısından tehlikeli görülmem durumunda yarışa katılmama müsaade edilmeyeceğini ve bu halde herhangi bir hak iddia edemeyeceğimi biliyor ve onaylıyorum.
 2. Organizasyona Hayvan ve Tekerlekli Araç, elektrikli araç vb İle Katılamayacağımı Biliyor ve Onaylıyorum.

12.1. 12. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla Organizasyonun içerine aykırılık teşkil edecek şekilde, bisiklet, motosiklet, paten ya da herhangi bir başka tekerlekli ya da tekerleksiz araçla ve herhangi bir hayvan ile yarışa katılmanın yasak olduğunu biliyor ve onaylıyorum.

12.2. Katılımcıların, organizasyona uygun spor giysilerle gelmeleri gerektiğini biliyorum.

 1. Organizasyonda Herhangi bir Siyasi Parti, Grup, Oluşum vb. Adına Afiş, Pankart, Balon vb. Görsel Materyaller ile Gelinmemesi Gerektiğini ve Gelinmesi Durumunda Yasal İşlem Başlatılacağını Biliyorum.

13.1. Organizasyonun her hangi bir kategorisine kayıt yaptırmış bütün koşucuların, sponsor firmaların eşantiyon olarak dağıttığı tişört, balon, bayrak vb. ürün ve görseller dışında herhangi bir markayı, derneği, vakıfı, örgütü, platformu, oluşumu temsil edecek tarzda görselleri, etkinlik alanına sokmanın ve teşhir etmenin yasak olduğunu, biliyor ve kabul ediyorum. Bu tür davranışları tespit edilen şahıslar ve kurumlar hakkında hukuki süreçlerin başlatılarak maddi ve manevi alacak talebinde bulunulacağını biliyor ve kabul ediyorum.

 1. Olası Hatalar ve Değişiklikler
  14.1 Organizasyonu düzenleyen kuruma ait hem görsel, hem de basılı materyalde fiyat veya bilgilendirme özellikleriyle ilgili olası hatalar veya eksiklikler sebebi ile organizatörler ve kurum sorumlu tutulamaz. Katılımcıların olası değişiklikleri organizasyon öncesi ilan edilen web sitesi üzerinden takip etmesi gerekmektedir.

14.2 Yazılı ve görsel bilgilendirmelerde paylaşılan bilgilerde haber verilmeksizin revize ve değişiklik yapılabilir.

 1. Organizasyon Kapsamında Düzenlenen Yarış Sonuçlarında Diskalifiye Olma ve İsmimin Gözükmemesi Durumunda Düzeltme İşlemlerinin Başlayabilmesi İçin Organizasyonu Düzenleyen Kuruma Başvuru Yapmam Gerektiğini Biliyor ve Onaylıyorum.

15.1. Organizasyon kapsamında düzenlenen yarış sonrasında yayımlanacak olan sonuçlar listesinde ismimin gözükmemesi durumunda yarış gününden itibaren 5 iş günü içinde e-posta ile web sitesinde ilan edilen adresine inceleme talebimi yapacağımı ve belirtilen hak düşürücü süre içinde başvuruda bulunmamam halinde herhangi bir hak iddia edemeyeceğimi biliyor ve kabul ediyorum.

15.2. Yarış parkurunda kurulmuş olan çip noktalarında yer alan çip halılarından/çip antenlerinin altından geçmediğim takdirde ve kayıt işlemimi gerçekleştirdiğim internet sitesinde belirtilen diskalifiye kurallarında belirtilen kuralların ihlal edilmesinin diskalifiye sebebi olduğunu biliyor ve kabul ediyorum.

Yukarıda belirtilen, Organizasyona Kayıt ve Katılım Şartlarını özgür iradem ile okudum ve tam olarak anladım. Yazım punto ölçülerinin ve yazım dilinin net ve anlaşılır olduğunu, kayıt ve katılım şartlarında yer alan tüm detayları gayri kabili rücu şekilde kabul ve taahhüt ederek etkinliğe katılıyorum.

 

KVKK Aydınlatma Metni ve Organizasyonlar Genel Taahhütnamesi

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

78 Event, yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.
 
A. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu ya da atayacağı gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir:

 • İlgili yerel yönetimin görev ve sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilecek hizmetlerin ifası amacıyla,
 • Ilgili ilde yaşayan ve çeşitli nedenlerle şehirde bulunan kişilere sağlıklı hizmet sunabilmek ve orada yaşayan vatandaşların hayat kalitesini ve yaşam standardını arttırmak, kamu hizmetlerinden etkin ve hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla,
 • Hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,
 • Paydaşlar arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, müşteri takibinin sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği ile iş sürekliliğinin temini, ortak veri tabanı oluşturulması, ortak veri tabanının işlerliğinin kolaylaştırılması, iletişim ve pazarlama kolaylığının sağlanması, marka ve itibar yönetimi amacıyla,
 • Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin planlanması, finans ve muhasebe işlerinin takibi, Şirketimiz nezdinde güvenliğin temin edilmesi amacıyla,
 • İlgili kanunlar uyarınca düzenlenme yükümlülüğümüzün bulunduğu evrakların düzenlenebilmesi amacıyla,
 • Şirketimizce düzenlenen/katılım sağlanan toplantı, seminer, yarışma ve diğer sosyal organizasyonlar, ödül törenleri, kurumsal toplantılarda çekilen fotoğraflar ve videolar; Şirketimizin ve etkinliğin tanıtımı, duyurulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla,
 • Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla,
 • Ticari iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,
 • Şirketimizin taraf olduğu sözleşmelerin eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,
 • Şirketimiz ile ticari ilişki içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla,
 • Satış/Hizmet sonrası yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla,
 • Mevzuat uyarınca Şirketimizin ticari defterlerinin, faturalarının, ihalelerinin, çek ve bordrolarının düzenlenebilmesi ve bu işlemlere ait süreçlerin doğru bir şekilde yürütülmesi amacıyla,
 • Çalışanlarımızın, misafirlerimizin ve Şirketimize ait binaların güvenliğinin, kamera kaydı ve sair güvenlik önlemleri ile sağlanabilmesi ve giriş-çıkışların kontrol edilebilmesi amacıyla,
 • Çalışanlarımıza teslim edilen araç ve gereçlerin verimli ve etkili kullanılmasını sağlamak amacıyla,
 • Çalışan adaylarımızın işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanlarımızın özlük dosyalarının oluşturulması ve Şirketimizin İnsan Kaynakları politikalarının sürdürülmesi amacıyla,
 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimiz kapsamında iş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemlerin alınması, eğitim süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, sağlık ile ilgili hususlarda erken müdahalenin yapılabilmesi amacıyla,
 • Ses ve arama kayıtları çağrı merkezlerimizle ya da şirket telefonlarımızla iletişim sağlanması halinde, iletişimin tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi amacıyla,
 • Ticari satın alma ve kurumsal yazışmalarımızın yürütülmesi amacıyla,
 • İş yerinde meydana gelebilecek olaylarda disiplin sürecinin işletilebilmesi amacıyla,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla,
 • Yargı, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,
 • İş yürütme programlarının hazırlanması, vardiya listelerinin hazırlanması ve uygulanması amacıyla,
 • Servis hizmetlerinin ve çeşitli lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla,
 • İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması, ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,
 • Gerekli kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması amacıyla.
 1. Kişisel Verilerin Aktarılması  

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde:

 • Kamu hizmetlerimizin/ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin ve koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklıklarımıza ya da etkinliğin yapıldığı şehirdeki kamu kuruluşlarına
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili belediye, T.C. İçişleri Bakanlığı, Sayıştay, EKAP ve ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına,
 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarına, özel entegratör firmalarına, bağımsız denetim firmalarına, mali müşavir/muhasebe firmalarına, hukuk bürolarına,
 • Kamusal nitelikteki hizmetlerimize ve ticari faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla
 • Şirketin bilinirliğini ve marka değerini artırmak, internet altyapısını geliştirmek ve güncelliği korumak amacıyla yurtiçi ve/veya yurtdışı özel ve kamu tüzel kişiliklerine,
  • Geçerli hukuki sebebe dayanarak referans talep eden üçüncü kişi ve kurumlara,
 • Şirketimizin faaliyet konularını ve kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla iş birliği içinde olduğumuz yurtiçi ve yurtdışı gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Ortak veri tabanı oluşturulması, ortak veri tabanının işlerliğinin kolaylaştırılması, iletişim ve pazarlama kolaylığının sağlanması, marka ve itibar yönetimi amacıyla tedarikçilerimize ve çözüm ortaklarımıza,
 • Her türlü işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla, yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,
 • Güvenlik, teknoloji ve bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin yurtiçi ve yurtdışında kurulu bu hizmetleri veren kurum/kuruluşlara,
 • Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, İş sağlığı ve güvenliği şirketlerine, hastanelere ve sağlık kuruluşlarına,
 • Bankacılık ve finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla banka, finans ve aracı ödeme kurumlarına,
 • Tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere, tedarikçilerimize ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara,
 • İşyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik şirketlerine,
 • Pazarlama stratejilerinin oluşturulması, yeni iş alanlarının geliştirilmesi, kalite standartlarımızın yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi amacıyla, mali, ticari ve finans, yönetim ve insan kaynakları konularında uzman danışmanlık firmalarına,
 • Kambiyo, ihracat-ithalat, mali ve finansal, yasal izin ve sorumlulukların yerine getirilebilmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, bayilerimize, tedarikçilerimize,
 • Konaklama, ulaşım ve turistik amaçlarla turizm firmalarına, otellere ve organizasyon şirketlerine,
 • Çalışanlarımıza sağlanacak yemek, hediye, promosyon ve benzeri hizmetlerin yürütülebilmesi için ilgili yemek firması ve organizasyon firmalarına,
 • Müşteri ve abone memnuniyeti çerçevesinde araştırma ve anket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz araştırma ve anket firmalarına,
 • Reklam ve tanıtım süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına aktarabilmekteyiz.
   
  C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin kamusal nitelikteki hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir. 

 

 1. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Şirketimiz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir. Kamu hizmetinden kaynaklanan istisna kapsamındaki kişisel verilerin imha edilmesi ve anonim hale getirilmesi bağlı bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

 

 1. İlgili Kişinin Hakları

Her ilgili kişi, KVKK’nın 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Şirketimizin aşağıda yazılı adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle yazılı olarak bildirebilir. ilgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. 

İnternet sitemizde kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak için lütfen çerez politikamızı inceleyiniz.

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Mersis No                             : 0001099417600018                                                   
İnternet Adresi                      :78event.com.tr      
Telefon Numarası                 :02122171343
E-Posta Adresi                      :info@78event.com.tr
Adres                                   : Rumelihisarı Mah. Özden Sok. No:28/10 Sarıyer İstanbul